Land, Water & Sky
Sign in with Facebook, Twitter or email.

THE GOOD LIFE: DOCUMENTARY FINDS TRUE HAPPINESS IN THE SHIRE

Voor Groen bestaat de oplossing niet uit een heffing, maar uit een quotaverhoging voor zowel groene stroom als warmtekracht. Johan Danen: "Het verleden heeft uitgewezen dat het systeem van quotaverhoging werkt. In 2016 werden geen nieuwe overschotten opgebouwd, het is dus logisch om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ook voor warmtekrachtcertificaten is dit nodig, anders dreigen we opnieuw een put te creëren zoals het geval was bij de groenestroomcertificaten."

Groen kijkt met grote interesse uit naar de uitkomst van de onderhandelingen. "Het lijkt er sterk op dat Minister Tommelein al enkele van onze voorstellen heeft meegenomen naar de onderhandelingstafel. We hopen dan ook dat hij ons advies zal volgen," aldus Johan Danen. "Op dit moment betalen mensen zich blauw aan energie. Bovendien is de verdeling oneerlijk: door te werken met een factuur of heffing moet iedereen evenveel betalen. Voor sommigen betekent 100 euro een aanzienlijk groter percentage van hun inkomen dan voor anderen. Bovendien betaalt iedereen veel te veel: de energiefactuur is een soort tweede belastingbrief geworden, waarin veel meer wordt aangerekend dan enkel de verbruikte energie. De grootste uitdaging zal zijn om de factuur terug te brengen tot de essentie," besluit Johan Danen.

Voor Groen bestaat de oplossing niet uit een heffing, maar uit een quotaverhoging voor zowel groene stroom als warmtekracht. Johan Danen: "Het verleden heeft uitgewezen dat het systeem van quotaverhoging werkt. In 2016 werden geen nieuwe overschotten opgebouwd, het is dus logisch om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ook voor warmtekrachtcertificaten is dit nodig, anders dreigen we opnieuw een put te creëren zoals het geval was bij de groenestroomcertificaten."

Groen kijkt met grote interesse uit naar de uitkomst van de onderhandelingen. "Het lijkt er sterk op dat Minister Tommelein al enkele van onze voorstellen heeft meegenomen naar de onderhandelingstafel. We hopen dan ook dat hij ons advies zal volgen," aldus Johan Danen. "Op dit moment betalen mensen zich blauw aan energie. Bovendien is de verdeling oneerlijk: door te werken met een factuur of heffing moet iedereen evenveel betalen. Voor sommigen betekent 100 euro een aanzienlijk groter percentage van hun inkomen dan voor anderen. Bovendien betaalt iedereen veel te veel: de energiefactuur is een soort tweede belastingbrief geworden, waarin veel meer wordt aangerekend dan enkel de verbruikte energie. De grootste uitdaging zal zijn om de factuur terug te brengen tot de essentie," besluit Johan Danen.

Reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.